Zasób lokalowy - Ursus

Komunikat w sprawie przejęcia dotychczasowych zadań ZGN Ursus przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Szanowni Państwo, na podstawie Uchwały nr XIX/450/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomośc iami, z dniem 1 stycznia 2016 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przejmie zadania i obowiązki ZGN Ursus.
W okresie przejściowym obsługa mieszkańców komunalnego zasobu lokalowego będzie odbywać się w dawnej siedzibie ZGN Ursus, przy ul. Szancera 5.
Do celowo, mieszkańcy wszystkie sprawy będą mogli załatwić w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus na pl. Czerwca 1976 roku nr 1.
Numery kont bankowych do wpłat comiesięcznych i innych opłat wynikających z umów za użytkowanie lokali zasobu oraz numery telefonów interwencyjnych i kontaktowych pozostają bez zmian.
Uwaga. Zmianie ulegnie adres do korespondencji . Od 1 stycznia 2016 roku listy prosimy wysyłać na adres: Urząd Dziel nicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02 - 495 Warszawa.
Przejęcie przez Urząd Dzielnicy Ursus zadań w zakresie zarządzania zasobem lokalowym m.st. Warszawy na terenie dzielnicy, administrowanym dotychczas przez ZGN Ursus, ma na celu zwięk szenie efektywności i jakości obsługi mieszkańców mając na uwadze względy organizacyjno - prawne oraz ekonomiczne.

Komunikat do pobrania
Opublikowano: wtorek 29 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 

Pomoc dla najemców
Opublikowano: czwartek 24 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 

Wykaz 1/2017 lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu. Opublikowany w dniu 12.01.2018r.
Wykaz nr 1/2018 - lokal w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 2 o pow. 7,93m2.
Opublikowano: piątek 12 stycznia 2018 / Wprowadził: lwi 
Pomieszczenie gospodarcze do wynajęcia a trybie poza konkursem ofert.
Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy informuje, iż do najmu w trybie poza konkursem ofert zostało przeznaczone pomieszczenie gospodarcze, usytuowane w piwnicy budynku przy ul. 1 Maja 13 w Warszawie, o pow. 59,41 m2.

Zainteresowani najmem w/w pomieszczenia mogą składać wnioski w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus pl. Czerwca 1976 r. nr 1, stanowisko nr 4.

Informacje o stanie technicznym pomieszczenia i warunkach najmu można uzyskać pod nr 22 4436131.
Opublikowano: środa 3 stycznia 2018 / Wprowadził: lwi 
Wykaz wolnych garaży / boksów użytkowych przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert.
Wykaz wolnych garaży / boksów użytkowych przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert.
Opublikowano: piątek 5 stycznia 2018 / Wprowadził: lwi 
Regulamin najmu garaży i boksów poza konkursem ofert w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Regulamin najmu garaży i boksów poza konkursem ofert w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Opublikowano: środa 25 października 2017 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!