Informator - Bezpieczeństwo

Szkolenie dla Seniorów w zakresie bezpieczeństwa
W O.K. "ARSUS" odbyło się szkolenie dla członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie.

W dniu 14 grudnia w O.K. "ARSUS" odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie dotyczące bezpieczeństwa.
W pierwszej części doświadczony egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przedstawił i omówił prezentację dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym omówieniem zachowań mających wpływ na liczebność wypadków śmiertelnych na drogach oraz sposobach zapobiegania im. Podkreślił odpowiedzialność pieszego na drodze - jego widoczność oraz zasady bezpiecznego wchodzenia na jezdnię. Ponadto zwrócił uwagę na autorytet, jaki stanowią dziadkowie dla wnuków, podkreślając, że należy dawać dzieciom dobre wzorce.
W ramach drugiego wykładu podkomisarz prewencji – profilaktyk kryminalny z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Ochota pokazała Seniorom filmy dotyczące oszustw "na wnuczka" oraz przedstawiła zasady bezpiecznych zachowań chroniących seniorów przed oszustami.
Następnie Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus przedstawił i omówił prezentację o systemie ostrzegania i powiadamiania funkcjonującego w Mieście st. Warszawie, przedstawiając zasady samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie konfliktów zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych w zakresie adekwatnych sposobów zachowania się.
Spotkanie edukacyjne spotkało się z dużym zainteresowaniem Seniorów i zakończone zostało brawami. Uczestnicy wykładów po zakończeniu poszczególnych prezentacji mieli dużą potrzebę wymienienia się swoimi dotychczasowymi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami w zakresie omawianych tematów.
Na zakończenie Seniorzy z Ursusa otrzymali zakładki z przypomnieniem, aby "nie dać się oszukać osobom podającym się przez telefon za wnuczka, policjanta, gazownika, elektryka..." oraz z adresem strony internetowej www.bezpieczna.um.warszawa.pl . Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali odblaski i kamizelki odblaskowe.
Opublikowano: piątek 15 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Prezentacja dla seniorów dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
W czwartek, 14 grudnia br. w O.K. „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14 odbędą się zajęcia dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia odbędą się w godz. 11: 00-13:00 w sali widowiskowej Ośrodka. Poprowadzą je instruktorzy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Następnie seniorzy zapoznają się zasadami, jakich należy przestrzegać by unikać oszustów.

Organizatorem zajęć jest Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. Zapraszamy.
Opublikowano: wtorek 12 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Więcej wiadomości znajdą Państwo na stronie: http://www.dokumentyzastrzezone.pl"
Opublikowano: wtorek 12 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Afrykański pomór świń – informacje
W związku z wystąpieniem kolejnych przypadków zakażenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) u dzików w centralnej części województwa mazowieckiego oraz zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego prezentujemy materiał o charakterze edukacyjno-informacyjnym, którego celem jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF.

Afrykański pomór świń jest to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Ulotka informacyjna .pdf
Opublikowano: wtorek 12 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej
W dniu 7 grudnia w sali konferencyjnej RSM Ursus odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu w Ursusie.

Debata stanowiła podsumowanie rocznej pracy Grup Osiedlowych działających na terenie Ursusa w ramach realizacji programu "Bezpieczne Osiedle".
Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ursusie zaprosiła przedstawicieli Grup Osiedlowych, którzy mieli okazję spotkać się z Burmistrzami Dzielnicy oraz Komendantami Policji i Straży Miejskiej w celu omówienia najważniejszych aspektów bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli.
Oprócz przedstawienia bieżących spraw dotyczących bezpieczeństwa uczestnicy spotkania skierowali podziękowania do przedstawicieli służb, Burmistrzów Dzielnicy Ursus i Delegatury BBiZK za sprawną i owocną dotychczasową współpracę w zakresie skutecznego rozwiązania dotychczasowych problemów. Była to też okazja do omówienia realizowanych i planowanych inwestycji infrastrukturalnych w Ursusie.
Najbardziej aktywni społecznie przedstawiciele Grup Osiedlowych otrzymali dyplomy z podziękowaniami oraz drobne upominki od Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu Dzielnicy Ursus.

Zapraszamy do galerii: Bezpieczeństwo w Ursusie przedmiotem debaty społecznej ożeniach.
Opublikowano: piątek 8 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej
Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus w ramach programu Bezpieczne Osiedle zaprasza w dniu 7 grudnia o godz. 18:00 przedstawicieli Grup Osiedlowych do udziału w debacie dot. bezpieczeństwa, która odbędzie się w RSM Ursus przy ul. Gen. Sosnkowskiego 11.

W trakcie debaty mieszkańcy będą mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Umożliwi także na wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi służbami, a mieszkańcami Ursusa o istniejących zagrożeniach.
Opublikowano: poniedziałek 4 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Szkolenie dla Seniorów w zakresie bezpieczeństwa
W dniu 30 listopada w O.K. "ARSUS" odbyło się szkolenie dla członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie dotyczące bezpieczeństwa. W pierwszej części strażacy z OSP w Ursusie pokazali filmy edukacyjne na temat zagrożenia pożarowego oraz zatrucia czadem. Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna wraz z instruktażem o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem obecnych na sali seniorów.

Zapraszamy do galerii: Szkolenie dla Seniorów w zakresie bezpieczeństwa
Opublikowano: piątek 1 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Szkolenie dla Seniorów w zakresie bezpieczeństwa
W dniu 30 listopada w O.K. "ARSUS" odbyło się szkolenie dla członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie dotyczące bezpieczeństwa. W pierwszej części strażacy z OSP w Ursusie pokazali filmy edukacyjne na temat zagrożenia pożarowego oraz zatrucia czadem. Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna wraz z instruktażem o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem obecnych na sali seniorów.

Zapraszamy do galerii: Szkolenie dla Seniorów w zakresie bezpieczeństwa
Opublikowano: piątek 1 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Wykłady dla seniorów dot. bezpieczeństwa pożarowego
W czwartek, 30 listopada br. w O.K. „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14 odbędą się zajęcia dot. bezpieczeństwa w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia odbędą się w godz. 12:00-13:00 w sali widowiskowej Ośrodka. Zajęcia poprowadzą strażacy Państwowej Straży Pożarnej z JRG 16 w Ursusie.

Przy okazji wykładu ratownicy medyczni zaprezentują podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizatorem zajęć jest Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. Zapraszamy.
Opublikowano: wtorek 28 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 
Spotkania Grup Osiedlowych w Ursusie. Zapraszamy mieszkańców Ursusa do udziału w spotkaniach Grup Osiedlowych
Opublikowano: poniedziałek 13 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 
Informacja o odstrzale dzików w Warszawie
W dniach od 2 listopada do 15 grudnia na terenie m.st. Warszawy prowadzony będzie odstrzał dzików.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów mińskiego, węgrowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, grodziskiego i żyrardowskiego oraz na terenie m.st Warszaw ma zostać odstrzelonych 240 szt. dzików, w tym na terenie m.st. Warszawy 50 szt.

Odstrzał dzików na terenie Warszawy będzie prowadzony w wyznaczonych rejonach na terenie dzielnic: Ursynów, Włochy, Wilanów, Wawer, Targówek, Mokotów, Rembertów, Wesoła, Bielany, Bemowo i Białołęka.

Osoby prowadzące odstrzał zostały zobowiązane przed przystąpieniem do prowadzenia odstrzału powiadomić telefonicznie Komendę Stołeczną Policji, Straż Miejską m.st Warszawy oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, o planowanej godzinie rozpoczęcia odstrzału oraz obszarze, na którym będzie on prowadzony.

Osoba prowadząca odstrzał zobowiązana została także do poinformowania wymienionych służb o godzinie zakończenia odstrzału wraz z podaniem informacji o ilości odstrzelonych dzików.

Pliki do pobrania - Rozporządenie Wojewody Mazowieckiego
Opublikowano: czwartek 9 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 
Wizyta Policji u przedszkolaków
Policjanci podczas spotkań z dziećmi z przedszkoli w Ursusie omawiają zasady poruszania się po drogach, sposoby postępowania w przypadku kontaktów z osobami obcymi oraz formę wzywania pomocy przy użyciu numerów alarmowych. Podczas pogadanki wskazują na cechy munduru, opowiadają o pracy policjanta. Zasady dotyczące bezpiecznych zachowań wskazują również w kolorowance opracowanej przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie m.st. Warszawy. Kolorowanki zostały przekazane do wszystkich przedszkoli publicznych na terenie Ursusa.

Zapraszamy do galerii: Wizyta Policji u przedszkolaków
Opublikowano: poniedziałek 30 października 2017 / Wprowadził: lwi 
Pieszy widoczny to pieszy bezpieczny
Używanie odblasków zwiększa nasze bezpieczeństwo. Jest to szczególne istotne jesienią i zimą, gdy warunki atmosferyczne i szybko zapadający zmierzch ograniczają kierowcom widoczność.

Jesień i zima to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Jak wskazują policyjne statystyki, najwięcej wypadków zdarza się właśnie o tej porze roku. Zmienne warunki atmosferyczne, intensywne opady deszczu, mgła, porywisty wiatr, szybko zapadający zmierzch utrudniają dostrzeżenie pieszego poruszającego się po drodze.

Szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Ciemne ubrania, parasole, kaptury ograniczają możliwość ich szybkiego zauważenia. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo pieszych zależy nie tylko zachowania kierowców, ale także od nich samych. Zgodnie z przepisami elementy odblaskowe obowiązani są używać piesi prowadzący poboczem rower, skuter, motocykl czy wózek.

Pieszy bez odblasków jest widoczny przez kierowcę z odległości tylko kilku, kilkunastu metrów. W przypadku używania odblasków ta odległość może wzrosnąć kilkukrotnie, nawet do 200 metrów. Używanie odblasków jest niezwykle istotnie nie tylko gdy jest ciemno, ale również podczas opadów deszczu. Ważne jest ich umieszczenie na wysokości kolan, dłoni, w okolicy klatki piersiowej i pleców. Wtedy odblaski będą dobrze widoczne dla kierujących pojazdami.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w trosce o bezpieczeństwo, po raz kolejny przypomina o zaletach korzystania z odblasków. Na ekranach w komunikacji miejskiej będzie wyświetlany spot zachęcający do ich używania.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za brak elementu odblaskowego może być nałożony mandat karny w wysokości do 100 zł.

Do pobrania - Spot "Pieszy widoczny to pieszy bezpieczny"
Opublikowano: poniedziałek 30 października 2017 / Wprowadził: lwi 
Ćwiczenia ewakuacji w SP Nr 2 w Ursusie
!W środę, 18 października odbyły się ćwiczenia ewakuacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ursusie. W ćwiczeniach uczestniczyli: Straż Pożarna, Policja i Straż Miejska. W roli obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego - Delegatury Ursus. Wnioski z poprzednich ćwiczeń w postaci użycia tury oraz kamizelek odblaskowych dla osób funkcyjnych zastosowane podczas tegorocznych ćwiczeń. Aktualne wnioski zostaną uwzględnione podczas zaplanowanych następnych ćwiczeń.

Zapraszamy do galerii: Ćwiczenia ewakuacji w SP Nr 2 w Ursusie
Opublikowano: czwartek 19 października 2017 / Wprowadził: lwi 
Realizacja programu „Bezpieczne Osiedle”
Spotkania Grup Osiedlowych w październiku 2017 roku

W październiku 2017 roku w ramach realizacji programu „bezpieczne Osiedle” na terenie dzielnicy odbędą się następujące spotkania z mieszkańcami:
1) 24 października 2017 roku o godzinie 900 przy ulicy Plutonu Torpedy 47- (SM „Budowa”- rejon IX)
2) 26 października 2017 roku o godzinie 900 przy ulicy Czerwona Droga 5 – (SM „Szałas” –rejon VI)
3) 26 października 2017 roku o godzinie 1630 przy ulicy Keniga 2 –(Osiedle Niedźwiadek- rejon III)
4) 30 października 2017 roku o godzinie 1800przy ulicy 1-go Maja 5 – (SM „Niedźwiadek”- rejon IV)
Opublikowano: środa 18 października 2017 / Wprowadził: lwi 
Dzień otwarty Miasteczka Ruchu Drogowego
W sobotę, 21 października (w godzinach 9.30-14.30) w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne dziecko na drodze”, zapraszamy najmłodszych mieszkańców Ursusa wraz z rodzicami do „Miasteczka ruchu drogowego”, zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10.

Zajęcia obejmować będą:
- doskonalenie jazdy na rowerze,
- instruktaż i zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami,
- złożenie egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej (dotyczy uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat).

Ponadto o godz. 11:00 dla dorosłych odbędzie się prezentacja firmy Pirelli: „Opona – jedyny element łączący auto z podłożem. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci i swoje”.

Dla uczestników przewidziane są upominki!
Opublikowano: poniedziałek 16 października 2017 / Wprowadził: jwa 
Dzień Otwarty Miasteczka Ruchu Drogowego w Ursusie
W dniu 7 października odbył się dzień otwarty Miasteczka Ruchu Drogowego w Ursusie realizowany w ramach programu edukacyjnego "Bezpieczne dziecko na drodze".

W realizacji programu uczestniczyły Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Ursusa oraz z Włoch, jak również przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Podczas zajęć odbył się instruktaż oraz zostały omówione zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami. Była również okazja do złożenia egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej. Ponadto dla dorosłych odbyła się prezentacja firmy Pirelli: „Opona – jedyny element łączący auto z podłożem. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci i swoje”. Uczestnicy otrzymali drobne upominki (odblaski i kamizelki odblaskowe). Kolejny dzień otwarty zaplanowany jest na 21 października. Serdecznie zapraszamy. .
Opublikowano: środa 11 października 2017 / Wprowadził: lwi 
Ankieta o bezpieczeństwie Warszawy
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety poświęconej bezpieczeństwu w okolicy Państwa miejsca zamieszkania. Dzięki Państwa opinii będziemy mogli określić nowe kierunki działań, które przyczynią się do wzrostu komfortu życia w naszym mieście. https://cawi.um.warszawa.pl/Bezpieczne_osiedle.pg
Opublikowano: środa 27 września 2017 / Wprowadził: lwi 
Spotkania Grup Osiedlowych
W miesiącu wrześniu w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” na terenie dzielnicy odbędą się następujące spotkania Grup Osiedlowych:

1) 25 września 2017 roku o godzinie 10.30 – Osiedle „Kolorowa” – ul. Sosnkowskiego 11
2) 26 września 2017 roku o godzinie 9.30 - Ośrodek Socjalny Ojców Kamilianów- ul. Traktorzystów 28
3) 28 września 2017 roku o godzinie 18:00 – Osiedle „Gołąbki” – ul. Magnacka 6
Opublikowano: czwartek 21 września 2017 / Wprowadził: lwi 
Bezpieczny powrót do szkoły
Wakacje – czas przygód i odpoczynku – już za nami. Dzieci i młodzież z warszawskich placówek brały w tym czasie czynny udział w wielu spotkaniach i zajęciach organizowanych przez Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W czasie wakacji przedstawiciele Delegatur Biura przeprowadzili spotkania z prawie 2 000 dzieci i młodzieży z warszawskich placówek. Tematami spotkań były: bezpieczeństwo na drodze, bezpieczny wypoczynek nad wodą, zachowanie w sytuacjach zagrożeń, ochrona przeciwpożarowa oraz bezpieczny powrót do szkoły.

Za swoją wiedzę i zaangażowanie dzieci i młodzież nagradzane były gadżetami ufundowanymi przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, m.in. odblaskami i makaronami do nauki pływania. Dzięki inicjatywom takim jak ta, w Warszawie uczniowie mogą aktywnie, ciekawie, a przede wszystkim bezpiecznie spędzić wakacje.

Jedocześnie wraz z powrotem do szkoły, chcielibyśmy przypomnieć, że każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, dlatego pamiętajmy o podstawowych zasadach prawidłowego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię. Celem naszych działań jest troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do placówek oświatowych. Dobry przykład dawany naszym dzieciom, przygotowuje ich do samodzielnego korzystania z drogi.

Ponadto zachęcamy do skorzystania z planu lekcji, przygotowanego przez Biuro dla dzieci i młodzieży. Plan, przypominać ma o najważniejszych numerach alarmowych, wykorzystywanych podczas sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia - kalendarz do pobrania. .
Opublikowano: piątek 8 września 2017 / Wprowadził: lwi 
Poradnik pożądanych zachowań
Poradnik pożądanych zachowań to syntetyczne informacje dla mieszkańców o sposobach przygotowania i zachowania się w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń (powódź, pożar, burza, zanieczyszczenie powietrza, akty terroru) oraz przygotowania do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie stanu zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych.

Burza
- Jak przygotować się do zbliżającej się burzy.
- Poprawne zachowanie podczas burzy.
- Jak postępować podczas opadów gradu oraz występienia porywistego wiatru.
- Co należy zrobić po ustąpieniu burzy.

Pożar
- Jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru.
- Jak ograniczyć możliwości powstania pożaru w domu.

Powódź
- Jak przygotować się i postępować w sytuacji powodzi.
- Jak postępować po wystąpieniu powodzi.

Niebezpieczne oraz szkodliwe substancje
- Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi.
- Podział materiałów niebezpiecznych.
- Jak postępować w przypadku uwolnienia się do otoczenia substancji szkodliwych.

Smog
- Grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekraczanie norm jakości powietrza.
- Środki ostrożności.
- Zalecenia oraz zakazy.

Zagrożenie atakiem terrorystycznym
- Co może wskazywać na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym.
- Sposób postępowania w przypadku potencjalnego zagrożenia atakiem terrorystycznym.
- Jakie informacje należy przekazać, powiadamiając Policję o zdarzeniu.
- Postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego z użyciem urządzeń wybuchowych.
- Jak postępować w przypadku znalezienia się w otoczeniu prowadzonej operacji antyterrorystycznej.

Grypa pandemiczna
- Jak chronić siebie i bliskich.
- Jak przygotować się na wypadek pandemii.
- Jak postępować w przypadku wystąpienia pandemii grypy.

Choroby zwierzęce/ ptasia grypa/ afrykański pomór świń
- W jaki sposób ludzie mogą się zarazić wirusem ptasiej grypy.
- Jakie działania należy podjąć przy stwierdzeniu ASF u świń.
- Co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF.
- Co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze dzika.
- Postępowanie z zakażonymi/ padłymi zwierzętami.

Alarmowanie i ostrzeganie
- Sygnały alarmowe.
- Komunikaty ostrzegawcze.
- Postępowanie po usłyszeniu sygnałów alarmowych.

Jak przygotować się na ewentualne zagrożenie
- Plecak Bezpieczeństwa.
- Zapasy żywności.
- Listy kontrolne
Opublikowano: wtorek 25 lipca 2017 / Wprowadził: lwi 
Nie zostawiaj dziecka w aucie podczas upałów
Przyszło lato, a wraz z nim wysokie temperatury. Podczas upałów wnętrze samochodu nagrzewa w ciągu kilkunastu minut nawet do temperatury powyżej 50°C. Przebywanie w takich warunkach jest niebezpieczne dla zdrowia i życia, zwłaszcza małych dzieci.Istnieje kilka podstawowych zasad dbania o bezpieczeństwo najmłodszych w upalne dni, których należy bezwzględnie przestrzegać. Trzeba pamiętać o odpowiednie nawodnienie organizmu dziecka oraz zapewnić przewiewny i lekki ubiór. Należy też ograniczyć czas przebywania z dzieckiem na słońcu, szczególnie w godzinach 11-15. W ostatnim czasie coraz częstszą przyczyną niebezpiecznych i tragicznych sytuacji jest pozostawienie dziecka w rozgrzanym słońcem pojeździe.

Bez względu na powód nigdy nie zostawiaj dziecka w rozgrzanym samochodzie.

Do najczęstszych objawów przegrzania organizmu należą:

- osłabienie i senność,
- ból głowy, zaburzenia widzenia,
- zaczerwienienie twarzy i pojawienie się potówek na ciele dziecka,
- nudności, wymioty, biegunka, drgawki, przyspieszona akcja serca,
- zaburzenia oddychania, utrata przytomności.

Nawet kilka minut w nagrzanym samochodzie może doprowadzić do tragedii.

Jeśli widzisz dziecko pozostawione w rozgrzanym samochodzie, nie czekaj na powrót jego rodziców lub opiekunów. Spróbuj otworzyć pojazd, nawet wybij szybę, by uratować zdrowie i życie dziecka. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i wezwij pomoc.

Miasto Stołeczne Warszawa przypomina o zagrożeniu jakie się wiąże z pozostawieniem dziecka w samochodzie, emitując od 10 lipca w komunikacji miejskiej spotów informujących o skutkach przegrzania.
Opublikowano: wtorek 11 lipca 2017 / Wprowadził: lwi 
Zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego w Ursusie
Ostatnia okazja przed wakacjami do złożenia egzaminu na kartę rowerową oraz piękna pogoda sprawiły, że zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego cieszyły się bardzo dużą frekwencją. Pierwsi chętni wraz z rodzicami oczekiwali jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, zaś ostatni wytrwale walczyli o kartę rowerową pomimo zakończonego czasu „dnia otwartego”. Cały dzień było wielu chętnych z całej Warszawy. Również najmłodsi mieli okazję zapoznać się ze znakami oraz zasadami jazdy, jak również poćwiczyć swoje umiejętności. Kolejne spotkania dla dzieci planujemy zorganizować w drugiej połowie września.

Organizator: Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ursusie we współpracy z Delegaturą BBiZK we Włochach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

Zapraszamy do galerii: Zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego w Ursusie
Opublikowano: wtorek 27 czerwca 2017 / Wprowadził: lwi 
Pięć milionów zł na służby ponadnormatywne
Od maja ulice stolicy znów będą patrolować policjanci podczas służb ponadnormatywnych.

Stołeczny ratusz przeznaczy w tym roku na opłacenie dodatkowych patroli 5 mln zł. Porozumienie podpisane z Komendantem Stołecznym Policji pozwala na wystawienie 25 tysięcy takich służb. Warszawa od lat uwzględnia ten wydatek w ogólnej sumie przekazywanej co roku na konto KSP.

Działania m.st. Warszawy i KSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa od lat konsekwentnie realizowane, oceniane są przez mieszkańców bardzo wysoko, co wyrażane jest badaniach opinii oraz w statystykach policyjnych, pokazujących Warszawę jako jedno z najbezpieczniejszych miast w Polsce.

Służby ponadnormatywne pełnione są w niebezpiecznych miejscach Warszawy, wskazanych przez mieszkańców podczas zebrań grup osiedlowych w ramach programu „Bezpieczne osiedle”. Wspólnie z policjantami, strażnikami miejskimi oraz przedstawicielami ratusza typowane są miejsca, gdzie patrole Policji są niezbędne, w których warszawiacy nie czują się bezpiecznie lub zauważają częste naruszenie przepisów i porządku. Średnio w miesiącu wskazywanych jest około 100 takich miejsc, które obejmowane są szczególnym nadzorem.

Celowość ponoszenia wydatków na służby ponadnormatywne pokazuje statystyka. W ubiegłym roku w czasie ich pełnienia zatrzymano 220 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano ponad 65 tys. osób, pouczono prawie 25 tys. osób, ukarano mandatami karnymi 21 tysięcy. W miejscach najbardziej zagrożonych niebagatelną rolę pełni także sama obecność policjantów w mundurach.

Planowane wydatki na Policję w 2017 r.:
W 2017 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji Warszawa planuje przeznaczyć 7 648 400 zł:
W tym na:
1) koszty adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej w OPP – 900 000 zł,
2) 25 000 służb ponadnormatywnych Policji – 5 000 000 zł,
3) nagrody dla policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie – 800 000 zł,
4) utrzymanie 20 koni służbowych – 500 000 zł,
5) zakup sprzętu specjalistycznego (w tym do obsługi koni służbowych) – 323 000 zł.
6) zakup urządzeń specjalistycznych do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – 125 000 zł.
Opublikowano: wtorek 9 maja 2017 / Wprowadził: lwi 
Debata o bezpieczeństwie w Ursusie
W czwartek, 8 lutego odbyła się II część debaty dotyczącej bezpieczeństwa w dzielnicy Ursus, a w szczególności kwestiach związanych z z oznakowaniem ulic, jakości nawierzchni dróg i chodników, niewystarczającej liczby miejsc do parkowania, odśnieżania ulic itp.

W spotkaniu uczestniczyli w imieniu Zarządu dzielnicy Ursus zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, a także przedstawiciele Policji (podinspektor Andrzej Karpiński – komendant KRP III i komisarz Waldemar Przydatek – komendant KP w Ursusie) i strażnicy miejscy (Jacek Forysiak – naczelnik Oddziału. III Terenowego oraz Waldemar Nowakowski).

Zgromadzeni na koniec spotkania zgodzili się by następne spotkanie odbyło się pod koniec tego roku najprawdopodobniej ponownie w sali konferencyjnej RSM „Ursus’ Zapewne jednym z poruszanych aspektów będzie stan zrealizowanych postulatów, które zgłaszali mieszkańcy.

Pierwsza część debaty odbyła się w połowie grudnia 2016r. dotyczyła przede wszystkim omówieniu efektów realizowanego przez delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Ursusie, przy udziale przedstawicieli lokalnych społeczności oraz policji i straży miejskiej programu „Bezpieczne osiedle”.
Opublikowano: wtorek 14 lutego 2017 / Wprowadził: lwi 
Dla dzieci zapowiada się udana „Zima w mieście"
Młodzi warszawiacy po raz kolejny będą mogli korzystać z atrakcji przygotowanych w ramach programu „Zima w mieście”. Oprócz 108 feryjnych placówek edukacyjnych, czeka na nich kilkaset różnorodnych zajęć specjalistycznych oraz bogata oferta sportowo-rekreacyjna. Ferie w Warszawie czas zacząć!

Do zapoznania się z pełną treścią artykułu zapraszamy na stronę m.st. Warszawy, do której przeniesie nas link do kliknięcia poniżej:
www.bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/dladziecizapowiadasieudanazimawmiescie
Opublikowano: wtorek 7 lutego 2017 / Wprowadził:  
Bezdomni zimą
W najbliższych dniach mają się pogorszyć warunki pogodowe,a temperatura spadnie poniżej zera. Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, czy nietrzeźwych – niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc wystarczy powiadomić straż miejską. Numer alarmowy – 986.

Coraz niższa temperatura zmusza osoby bezdomne do poszukiwania stałego schronienia. Bezdomni często jednak unikają noclegowni czy schronisk, wybierając życie na ulicy. Strażnicy kontrolują nie tylko miejsca, w których wcześniej gromadziły się osoby bezdomne. Lokalizują również nowe.

Już 461 osób bezdomnych, wymagających wsparcia, zostało przewiezionych przez funkcjonariuszy straży miejskiej do schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Ponad 1600 do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Strażnicy miejscy w 98 przypadkach wzywali pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze będą informować osoby bezdomne o adresach noclegowni i zachęcać do korzystania z pomocy oferowanej przez te placówki. Strażnicy na stałe będą monitorować przy udziale pracowników socjalnych, miejsca przebywania osób bezdomnych, migracje oraz stan ich zdrowia.

Warto przypomnieć, że Miasto Stołeczne Warszawa co roku przeznacza środki finansowe, które umożliwiają osobom bez dachu nad głową przetrwanie trudnych, zimowych dni. Warszawa zleca to zadanie organizacjom pozarządowym, zapewniającym m.in. schronienie i posiłek. Wysokość dofinansowania w 2016 r. przekazanego przez m.st. Warszawa organizacjom pozarządowym udzielającym wsparcia osobom bezdomnym to blisko 11 milionów złotych.

Przed obecną zimą m.st. Warszawa dofinansowało m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie około 1400 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających ponad 2000 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, łaźnię oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie.

Bieżące dofinansowanie obejmuje również realizowany pilotażowo przez 6 organizacji streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach (z wyjątkiem Wawra, Wesołej oraz Rembertowa). Zwiększeniu uległa również liczba miejsc dofinansowywanych przez m.st. Warszawa w mieszkaniach treningowych. Aktualnie miasto dofinansowuje ponad 70 takich miejsc.

Do pobrania Wykaz placówek dla osób bezdomnych dofinansowywanych przez m.st. Warszawa
Opublikowano: czwartek 5 stycznia 2017 / Wprowadził: lwi 
Bezpieczeństwo Publiczne - ważne informacje.
Dane adresowe jednostek właściwych terytorialnie:

Zespół Delegatury Biura Bezpieczeństwa
i Zarzadzania Kryzysowego
w Dzielnicy Ursus
Pl. Czerwca 1976 r. nr 1.
02-495 Warszawa
tel.: (22) 443-60-96
fax: (22) 443-60-99.

Komisariat Policji Warszawa Ursus
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16
02-495 Warszawa
tel.: (22) 603-21-01, 603-21-05
fax: (22) 603-21-50

Straż Miejska
III Oddział Terenowy
ul. Przemyska 18
02-361 Warszawa
Tel.: (22) 823-73-88
fax: (22) 883-40-48
e-mail: ot3@strazmiejska.waw.pl
link do strony internetowej:
www.strazmiejska.waw.pl/struktura/pion-prewencji/iii-oddzial-terenowy.html
Opublikowano: poniedziałek 26 września 2016 / Wprowadził: mka 
112 – numer, który ratuje życie
11 lutego (11.2) obchodzony jest w Europie jako Dzień Numeru Alarmowego 112. Stworzono go po to, aby z każdego miejsca naszego kontynentu przez całą dobę móc wezwać pomoc, gdy zagrożone jest życie nasze lub innych.

Do zapoznania się z pełną treścią artykułu zapraszamy na stronę m.st. Warszawy, do której przeniesie nas link do kliknięcia poniżej:
http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/112-%E2%80%93-numer-kt%C3%B3ry-ratuje-%C5%BCycie
Opublikowano: czwartek 9 lutego 2017 / Wprowadził:  
Bezpieczna droga do szkoły w Ursusie
W dniu 29 listopada w Szkole Podstawowej Nr 14 w Ursusie odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych z przedstawicielami Policji oraz Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Policjanci przy udziale Kierownika Zespołu Delegatury BBiZK przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Myślą przewodnią spotkania było hasło: "Bezpieczna droga do szkoły. Noszę odblaski - nie wpadam w potrzaski". W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 uczniów z klas czwartych SP 14 w Ursusie.

Prowadzący spotkanie wręczyli uczniom opaski odblaskowe, które zostały przekazane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.
Opublikowano: czwartek 1 grudnia 2016 / Wprowadził: lwi 
Filmy i pogadanka o bezpieczeństwie z uczniami w „ARSUSIE”
W dniach 23 i 28 listopada ponad 800 uczniów szkół podstawowych w Ursusie obejrzało w kinie O.K. „ARSUS” filmy dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz o zagrożeniach dla zdrowia ze strony wirusów i bakterii.
Dzięki filmowi Disneya w przystępny i zabawny sposób uczniowie klas IV, V, VI z ursuskich szkół podstawowych zapoznali się z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. Nauczyli się zasad komunikowania się poprzez Internet w taki sposób, aby uniknąć zagrożeń ze strony nieznajomych osób oraz niezaufanych stron internetowych. Ponadto omówione zostały zasady kultury korzystania z sieci względem osób, do których i o których się dzieci komunikują (przy użyciu słów i obrazów).
W drugim z filmów zostały przedstawione uczniom zasady profilaktyki w zakresie rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii. Dzieciom tak bardzo spodobała się piosenka z filmu, że wychodziły z kina śpiewając: „Zdrowym żyj, ręce myj!”
Oba filmy zostały podsumowane konkursem, zaś wszystkie uczestniczące w spotkaniu klasy otrzymały upominki.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ursusie. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy firmy UL (Underwriters Laboratories), która zajmuje się testowaniem urządzeń elektrycznych w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji.
Opublikowano: wtorek 29 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 
Oznakuj swój rower
Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower! W Warszawie kolejny raz ruszyła akcja znakowania rowerów. Głównym celem projektu jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery. Działania pod nazwą "Oznakuj swój rower" prowadzone są przez właściwe terytorialnie jednostki Policji i Wydział Ruchu Drogowego KSP.
Procedura programu polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu "engrawer", oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji.
Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Technologia "engrawera" pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, powodując zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.
Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:
 • rama roweru pod kierownicą,
 • ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
 • przedni widelec.
W rowerach o znacznej wartości materialnej zaleca się rozważenie możliwości oznakowania na prośbę właściciela dodatkowych elementów, takich jak: sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół.
Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie:
 • dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
 • dowodu zakupu - paragon lub faktura, umowa kupna - sprzedaży, (wg. oświadczenia ustnego właściciela).
Miejsce i termin znakowania rowerów dla mieszkańców dzielnicy Ursus:
 1. Komisariat Policji, ul. Sosnkowskiego 16, środy i czwartki
  Termin znakowania: środy i czwartki, w godz. 14:00 - 18.00,
  po uprzednim kontakcie telefonicznym tel.: (22) 603-21-59.
 2. Wydział Ruchu Drogowego KSP, ul. Karolkowa 46.
  Termin znakowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 14.00.
  po uprzednim kontakcie telefonicznym tel.: (22) 603-77-86 lub (22) 603-79-10.
Sporządzono na podstawie informacji Komendy Stołecznej Policji:
www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/37713,Oznakuj-swoj-rower-terminy-znakowania-rowerow.html
Szczegółowe informacje na ulotce - Ulotka do pobrania
Opublikowano: wtorek 28 marca 2017 / Wprowadził: mka 
Uwaga seniorzy


Opublikowano: wtorek 13 grudnia 2016 / Wprowadził: lwi 

Kwalifikacja wojskowa i sprawy obronne
Kwalifikacja wojskowa
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta.
Jest to przedsięwzięcie realizowane corocznie, służące ocenie stanu zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej oraz wydaniu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej). W 2017 roku kwalifikacja wojskowa odbyła się na obszarze m.st. Warszawy w okresie od 06 lutego do 28 kwietnia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku, Dz.U. poz. 1657 oraz zarządzeniem nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. ustalającego wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej) i prowadzona była przez 5 powiatowych komisji lekarskich:
Dla osób zamieszkałych na terenie dzielnicy Ursus kwalifikacja wojskowa prowadzona była przez Powiatową Komisję Lekarską Nr 2 z siedzibą w dzielnicy Ochota przy ul. Tarczyńskiej 19/21.
Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania. Informacja o miejscu i terminie prowadzenia kwalifikacji na danym terenie zawarta jest również w obwieszczeniach wojewody mazowieckiego. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlegali mężczyźni urodzeni w 1998 r. Obowiązek ten dotyczył także mężczyzn urodzonych w latach 1993-97, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, ochotników oraz kobiet urodzonych w latach 1993-1998, które nabyły kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.
Otrzymanie orzeczenia z kategorią zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D” powoduje – po uprawomocnieniu (co następuje po upływie 14 dni od dnia wydania orzeczenia)
– przeniesienie z urzędu do rezerwy. Oznacza to także uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kategoria zdrowia „E” zwalnia z powinności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Natomiast kategoria „B” oznacza czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej i pozwala na ponowną ocenę stanu zdrowia, po upływie okresu wskazanego przez komisję. Dodatkowych informacji, w tym dotyczących rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej, udzielają wojskowe komendy uzupełnień.
Art.34. ustawy o powszechnym obowiązku obrony stanowi, że osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.
Dla osób zamieszkałych na terenie dzielnicy Ursus jest to Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Ochota, ul. Sękocińska 8, 02-313 Warszawa

Świadczenia osobiste i rzeczowe
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP przewiduje szczególny rodzaj obowiązku obywateli i przedsiębiorców spełniany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W dziale VII ustawy został zawarty katalog przepisów dotyczących świadczeń na rzecz obrony. Są one jedną z form realizacji powszechnego obowiązku obrony RP i stanowią integralną część systemowych rozwiązań obronnych. Dla samorządu terytorialnego szczególnie istotne są dwa rodzaje świadczeń – osobiste i rzeczowe. W obu przypadkach to wójt, burmistrz (prezydent miasta) jest organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji administracyjnej, w której określa rodzaj i zakres świadczenia, miejsce wykonania, czas trwania, przedmioty planowane do wykorzystania oraz podmiot na rzecz którego świadczenie będzie realizowane.
Świadczenia osobiste (obywatele polscy, stale zameldowani w kraju, od 16 do 60 roku życia) w czasie pokoju polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa; zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków (może dot. wykorzystania narzędzi prostych, w stosunku do kurierów – wykorzystanie posiadanych środków transportowych.
Zakres wykorzystania:
 • ćwiczenia wojskowe,
 • ćwiczenia wojskowe w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,
 • ćwiczenia w obronie cywilnej w zakresie powszechnej samoobrony,
 • dostarczenie i obsługa przedmiotów świadczeń rzeczowych.
Czas trwania:
 • jednorazowo do dwunastu godzin,
 • w odniesieniu do kurierów oraz osób dostarczających/obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych czterdzieści osiem godzin; z zastrzeżeniem, że nie częściej niż do trzech razy w roku. Świadczenia osobiste (obywatele polscy, stale zameldowani w kraju, od 16 do 60 roku życia) w czasie wojny polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.
Czas trwania:
 • świadczenie nie może przekroczyć jednorazowo siedmiu dni. Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do użytkowania jednostkom wojskowym pomieszczeń, terenów, środków transportu, maszyn, narzędzi i innego sprzętu na cele przygotowania obrony państwa. Obowiązek ten dotyczy bardzo szerokiego kręgu podmiotów – zarówno urzędów, instytucji państwowych, przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Świadczenia rzeczowe nakładane są w dwóch grupach: pierwsza dotyczy uzupełnienia etatowych potrzeb i stanów liczbowych wynikających z wojennych struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obronności państwa; druga grupa dotyczy doraźnego używania przez Siły Zbrojne oraz inne jednostki organizacyjne. Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie doraźnych potrzeb – oddanie nieruchomości lub rzeczy do używania przez następujące podmioty: Siły Zbrojne, Obronę Cywilną, państwowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania dla potrzeb obrony kraju, w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz organizacji rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
Czas trwania (jednorazowo):
 • ćwiczenia obrony cywilnej i powszechnej samoobrony do 24 godzin (do 3 razy w roku),
 • sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej SZ do 48 godzin (do 3 razy w roku),
 • ćwiczenia wojskowe do 7 dni (raz w roku),
 • rejestracja i kwalifikacja wojskowa, zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska –bez ograniczeń czasowych. Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie etatowych potrzeb – uzupełnienie potrzeb wynikających ze struktur SZ oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.
Czas trwania – do ustania potrzeb korzystania podmiotu uprawnionego (czas nieograniczony).

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081).

Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (oraz inne należności).
Informacje oraz wzory dokumentów dotyczące uprawnień dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe lub do czynnej służby wojskowej (rekompensata utraconego wynagrodzenia, pokrywanie należności mieszkaniowych, uznanie za żołnierza samotnego bądź posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny) zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miasta ( www.um.warszawa.pl ), w zakładce - Załatw sprawę w urzędzie, Kategorie spraw urzędowych - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, sekcja - Sprawy obronne (link bezpośredni - www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/31).
Opublikowano: poniedziałek 19 czerwca 2017 / Wprowadził: lwi 

Zarządzanie kryzysowe
Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy


link do strony: bezpieczna.um.warszawa.pl, gdzie znajdują się najważniejsze informacje dot. zarządzania kryzysowego w Polsce i Warszawie:
http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe

do pobrania „Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń"
http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarz%C4%85dzanie-kryzysowe/poradnik-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w

informacja o sygnałach alarmowych – załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4850/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2013r.: bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2013/sierpien/4850_2013.htm
Tabela sygnałów alarmowych:
Do pobrania tutaj.
Opublikowano: środa 20 lipca 2016 / Wprowadził: mka 

Dzielnicowi
http://ochota.policja.waw.pl
Opublikowano: piątek 1 lipca 2016 / Wprowadził: rtr 

Ursus – bezpieczna dzielnica
Na terenie Warszawy od trzynastu lat realizowany jest przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy program „Bezpieczne osiedle”.
W myśl porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy i Komendantem Stołecznym Policji w poszczególnych dzielnicach Warszawy tworzone były tzw. „Grupy Osiedlowe” (GO) w skład, których wchodzili przedstawiciele lokalnych społeczności, właściwi terenowo dzielnicowy, inspektor do spraw terenu Straży Miejskiej oraz pracownicy Delegatury BBiZK. Przedmiotem działań GO jest zbieranie informacji o niedostatkach w infrastrukturze miejskiej mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa, określanie miejsc niebezpiecznych (miejsca gromadzenia się agresywnej młodzieży, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, narkomanii, itp.). GO interesuje się także problemami dotyczącymi ruchu drogowego. Na podstawie zebranych informacji formułowane są pisemne wnioski do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub innych instytucji. Większość pisemnie lub ustnie zgłaszanych wniosków o podjęcie stosownych działań jest uwzględniana przez adresatów.
Zebrane przez GO informacje uzupełnione o dane statystyczne policji i straży miejskiej (związanych tematycznie z programem „Bezpieczne osiedle”) są podstawą do przeprowadzania okresowej analizy bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach naszego miasta.
Na terenie dzielnicy Ursus w 2015 r. nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa w porównaniu do roku 2014, o czym świadczą udostępnione statystyki policyjne *.
Otrzymane dane liczbowe z KRP III wskazują na znaczny tj. ok. 23% w odniesieniu do roku 2014 spadek ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych na terenie dzielnicy (odpowiednio 837 w 2015 r. i 1083 w 2014 r.). Natomiast w wybranych kategoriach przestępstw obserwuje się wyraźną tendencję spadkową ich liczby w odniesieniu do lat 2013 – 2015: (505 w 2013 r., 492 w 2014 r. i 467 w 2015 r.). Największy 100% spadek odnotowano w kategorii „bójka i pobicie” (po 7 w 2013 i 2014 i 0 w 2015).
W ujęciu procentowym ogólna liczba przestępstw w wybranych kategoriach jest niższa o ok. 7,5% w odniesieniu do 2013 r. i ok. 5% w odniesieniu do 2014 r. Przekłada się to m.in. na radykalny (100 %) spadek liczby przestępstw w kategorii „bójka i pobicie” (z 7 w 2014 r. do 0 w 2015 r.), ponad 20 % spadek w kategorii „kradzież samochodu i poprzez włamanie” oraz 25 % spadek w kategorii „rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia” (8 w 2014 r. i 6 w 2015 r.).
Zwraca uwagę znaczny (ok. 74%) wzrost liczby wykroczeń w kategorii „naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości” (przede wszystkim dotyczący spożywania alkoholu w miejscach publicznych: w parkach, na terenie skwerów rekreacyjnych itp.). Oceniając to zjawisko w kontekście poprzednich lat nasuwa się wniosek, że jest to rezultat zdecydowanych i skutecznych działań policyjnych w tym zakresie a nie eskalacja problemu.
Natomiast w kategorii wykroczeń „zakłócanie porządku publicznego” odnotowano łącznie 482 zdarzenia (137 SM, 345 Policja) – co stanowi 8 % spadek w odniesieniu do 2014 r. (524 zdarzenia).
Mimo, że przedstawione dane liczbowe stanowią faktycznie niski poziom liczbowy, to w procentowym ujęciu mogą zwracać uwagę.
* - na podstawie danych statystycznych otrzymanych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.
Z inicjatywy Delegatury BBiZK w Ursusie opracowane zostały, uzgodnione z dyrektorami szkół podstawowych i wdrożone dwa programy edukacyjne.
Pierwszy realizowany już od dziewięciu lat pn. „Bezpieczne dziecko w domu szkole i na ulicy” skierowany jest do dzieci w wieku 6-7 lat. Udział w zajęciach z dziećmi biorą przedstawiciele straży pożarnej, policji, straży miejskiej i Delegatury BBiZK. Celem programu jest możliwie wczesne nauczanie dzieci bezpiecznych zachowań. W spotkaniach na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 16 w Ursusie dotychczas udział wzięło ok. 8 tys. dzieci.
Drugim wdrożonym programem edukacyjnym tutejszej Delegatury BBiZK jest program pn. „Bezpieczne dziecko na drodze”, który skierowany jest do dzieci w wieku 8-9 lat. Zajęcia na terenie „miasteczka ruchu drogowego” prowadzone są przez instruktora z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, przedstawiciela policji drogowej przy udziale pracowników delegatury BBiZK. Celem programu jest nauka bezpiecznych zachowań na drodze oraz pomoc w przygotowaniu dzieci do egzaminu na „kartę rowerową”.
Strony uczestniczące w realizacji programów są zgodne, że zajęcia należy kontynuować.
Zajęcia na terenie „Miasteczka Ruchu Drogowego” w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne dziecko na drodze”

Spotkanie w JRG 16 z dziećmi w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy”

Dzielnicowa Olimpiada „Bezpiecznie na drodze” dla dzieci klas II-gich szkół podstawowych


Zespól Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus
Opublikowano: środa 29 czerwca 2016 / Wprowadził: rtr 

Apel do osób starszych
Nie bądźmy łatwowierni, nie dajmy się oszukać!

Policjanci z Ochoty, Włoch i Ursusa otrzymują kolejne zgłoszenia o oszustwach metodą „na krewniaka”. Ofiarami tych przestępstw są osoby starsze, bardzo często samotne. Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny. Najczęściej oszuści wybierają osoby w podeszłym wieku. Przestępca dzwoni i przedstawia się za członka rodziny np. za wnuczka lub krewnego. Prowadzi rozmowę telefoniczną tak, aby osoba starsza uwierzyła, że rozmawia z kuzynem, a także w zmyśloną przez niego historię. W trakcie rozmowy prosi o pożyczkę pieniędzy np. na okazyjny zakup samochodu lub mieszkania. Kiedy starsza osoba zgodzi się na udzielenie pożyczki, oszust podający się za wnuczka dzwoni po raz kolejny. Jednocześnie zaznacza, że ze względu na zaistniałą sytuację losową, nie będzie mógł osobiście odebrać pieniędzy. Wysyła swoją koleżankę lub kolegę, przy tym dokładnie opisuje ich wygląd. Podstawiona osoba, współsprawca oszustwa, odwiedza ofiarę w domu lub spotyka się z nią w ustalonym miejscu. Osoba pokrzywdzona, przekonana, że ma przed sobą znajomego opisanego wcześniej w rozmowie telefonicznej, przekazuje pieniądze. Okradzione osoby orientują się, że padły ofiarą złodziei w momencie, kiedy telefonują do prawdziwego wnuczka, aby zapytać, czy pieniądze dotarły.

W celu uniknięcia przykrych sytuacji policjanci z KRP Warszawa III radzą:

 • sprawdzić osobę, która dzwoni i podaje się za członka rodziny (potwierdzić jej dane u najbliższej rodziny, na którą się powołuje)
 • nie otwierać drzwi i nie wydawać pieniędzy osobom obcym, które przychodzą w imieniu wnuczka lub krewnego
 • potwierdzać zawsze wizyty pracowników administracji, gazowni czy zakładów remontowo–budowlanych,
 • nie ufać osobom, które informują o podwyżce emerytury lub wygranej na loterii. Takie informacje wysyłane są listownie.
Pamiętaj, każda z tych osób może okazać się niebezpiecznym przestępcą.

W przypadku uzasadnionych obaw należy bezzwłocznie poinformować Policję dzwoniąc pod bezpłatne numery 997, 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji:

 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa III (Ochota) ul. Opaczewska 8 tel.22 603 73 55, 22 603 7376
 • Komisariat Policji Warszawa Włochy ul. 17 Stycznia 57 tel. 22 603 68 22, 22 603 68 24
 • Komisariat Policji Warszawa Ursus ul. Sosnkowskiego 16 tel.22 603 69 65, 22 6626354

ulotka

Opublikowano: środa 29 czerwca 2016 / Wprowadził:  

Apel do osób starszych (2)
Bądź rozważny w każdej sytuacji. Unikaj wszelkiego rodzaju „okazji” i nie daj się oszukać!

Policjanci z Ochoty, Włoch i Ursusa otrzymują kolejne zgłoszenia o oszustwach, których ofiarami są osoby starsze. Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści wybierają osoby po sześćdziesiątym roku życia, przedstawiają się za pracownika jednej z telewizji kablowych - okazują oczywiście podrobioną legitymację i identyfikator, a następnie oferują podpisanie umowy promocyjnej. Promocja ta polega na tym, że abonent, który ukończył 60 rok życia może jednorazowo wpłacić kwotę 500 zł i nie będzie już dożywotnio ponosił żadnych kosztów z tytułu posiadania telewizji kablowej. Dodatkowo dla osób, które nie posiadają przy sobie proponowanej kwoty 500 złotych jest możliwość rozłożenia jej na dwie raty po 250 zł, lecz wtedy odsetki wynoszą 60 zł. Rzekomy pracownik telewizji kablowej w sposób bardzo uprzejmy przekonuje, że forma ratalna jest po prostu nieopłacalna. Następnie, gdy osoba starsza da się przekonać, wtedy na miejscu sporządzana jest umowa i przestępca kwituje odbiór wpłaconych pieniędzy.

  W celu uniknięcia przykrych sytuacji policjanci z KRP Warszawa III radzą:
 • nie korzystać z promocyjnych ofert osób przypadkowych, które przychodzą do mieszkania lub „zaczepiają” na ulicy;
 • nigdy nie podpisywać dokumentów, co, do których nie ma pewności, że są prawdziwe. Poprosić, aby zainteresowana osoba przyszła w dniu, kiedy będzie ktoś z rodziny lub osoba znajoma. Jeśli pracownikowi - agentowi rzeczywiście zależy na umowie i jest uczciwy, to przyjdzie w umówionym terminie;
 • nie płacić żadnej zaliczki. Zazwyczaj operatorzy sieci telefonicznych czy telewizyjnych wszelkie opłaty zawierają w pierwszym przysłanym rachunku;
 • nie otwierać drzwi osobom nieznajomym.
Pamiętaj, każda z tych osób może okazać się niebezpiecznym przestępcą. W przypadku uzasadnionych obaw należy bezzwłocznie poinformować Policję dzwoniąc pod bezpłatne numery 997, 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji:
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa III (Ochota) ul. Opaczewska 8 tel.22 603 73 55, 22 603 7376
 • Komisariat Policji Warszawa Włochy ul. 17 Stycznia 57 tel. 22 603 68 22, 22 603 68 24
 • Komisariat Policji Warszawa Ursus ul. Sosnkowskiego 16 tel.22 603 69 65, 22 6626354

ulotka

Opublikowano: środa 29 czerwca 2016 / Wprowadził: mka 

Okazja czyni złodzieja - telefony komórkowe
Często poprzez roztargnienie, nieuwagę, pośpiech stwarzamy sytuacje, podczas których złodziej nie musi się specjalnie „napracować”, aby stać się posiadaczem naszego telefonu komórkowego. Dlatego też, aby uniknąć przykrych zdarzeń zadbajmy o właściwe zabezpieczenie naszego mienia.
  POLICJA radzi:
 • unikaj noszenia telefonu komórkowego w torebce, plecaku, reklamówce, szczególnie podróżując środkami komunikacji miejskiej;
 • telefon komórkowy noś w przedniej kieszeni spodni lub w wewnętrznych kieszeniach kurtek, marynarek;
 • oddając ubranie do szatni zabierz z kieszeni wszystkie wartościowe rzeczy (klucze, dokumenty, telefon komórkowy);
 • nie użyczaj telefonu osobom nieznajomym, które proszą o skorzystanie z niego;
 • w miejscu publicznym (ulica, przystanek autobusowy) korzystaj dyskretnie ze swojego telefonu komórkowego – w ten sposób unikniesz nagłego wyrwania go z ręki;
 • zachowaj szczególną ostrożność podczas wysiadania i wsiadania do autobusu, tramwaju;
 • nie noś telefonu w widocznym miejscu, tj. na tzw. smyczy (łatwo jest ją zerwać, a przy okazji może zagrozić to Twojemu zdrowiu i życiu);
 • nie pozostawiaj telefonu komórkowego bez nadzoru: np. w samochodzie, w restauracji na stoliku, w sklepie na ladzie - płacąc za zakupiony towar;
Pamiętaj, kupując telefon komórkowy zapisz sobie jego markę, typ oraz nr IMEI (indywidualny kod aparatu komórkowego), numer ten możesz sprawdzić wybierając na klawiaturze swojego aparatu *#06#
Opublikowano: środa 29 czerwca 2016 / Wprowadził: mka 

Bądź ostrożny - zabezpiecz samochód!
Samochód oprócz mieszkania czy domu, to zazwyczaj jedna z najbardziej wartościowych rzeczy materialnych, jakie mamy. Często decydujemy się na jego posiadanie kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń, a jego utrata bywa bardzo bolesna i przykra dla właściciela. Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III (Ochota, Włochy, Ursus) przypominają:

Bądź ostrożny - zabezpiecz samochód!

 • zainstaluj system alarmowy, włączaj go, a drzwi pojazdu zamykaj za każdym razem, gdy go opuszczasz choćby na krótką chwilę;
 • stosuj immobilizery, ukryte wyłączniki instalacji zapłonowej;
 • za pośrednictwem odpowiednich firm oznakuj istotne elementy samochodu;
 • jeżeli nie masz możliwości pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym, to bardzo uważnie wybieraj miejsce do jego zaparkowania. Powinien być to teren dobrze widoczny dla otoczenia i uczęszczany.
Parkując samochód nawet na krótką chwilę:
 • sprawdź czy wszystkie okna są domknięte, a klapa bagażnika zatrzaśnięta;
 • włącz alarm oraz pozostałe zabezpieczenia;
 • nie zostawiaj w samochodzie radioodtwarzacza, telefonu komórkowego, laptopa – nigdy nie wiesz czy nie byłeś wcześniej obserwowany;
 • bagaże tj. zakupy, torby, plecaki, nesesery, zabierz do domu, nie zostawiaj w bagażniku
 • nigdy nie zostawiaj w skrytkach kluczyków zapasowych oraz dokumentów pojazdu nawet, jeśli samochód stoi w garażu;
 • parkując na posesji czy w garażu nie otwieraj bramy pozostawiając samochód z kluczykami w stacyjce;
 • zabieranie samego panelu od radioodtwarzacza nie uchroni pojazdu przed włamaniem, złodziej może „zadowolić” się radioodtwarzaczem, a panel dopasuje później.
Pamiętajmy, że o bezpieczeństwie pojazdu decydujemy przede wszystkim my sami. Nie ma „złotego środka”, dzięki któremu moglibyśmy się ustrzec przed włamaniem do pojazdu lub jego kradzieżą, ale zawarte powyżej wskazówki mogą przypomnieć nam o właściwym, bezpiecznym zachowaniu tj. o rozwadze, ostrożności i przezorności.

ulotka

Opublikowano: środa 29 czerwca 2016 / Wprowadził: mka 

Lataj z głową - kampania informacyjna ULC
W związku z coraz większą popularnością bezzałogowych statków powietrznych oraz ich dostępnością, Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) przygotował kampanię informacyjną, mającą na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi dronami.Zasady wykonywania lotów w warunkach VLOS (Visual Line of Sight – operacje w zasięgu wzroku operatora) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Loty takie muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk, strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego, strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego oraz strefami R (Restricted Area – strefa ograniczeń), D (Danger Area – strefa niebezpieczna) oraz P (Prohibited Area – strefa zakazana).

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego.

Należy również pamiętać, że na puszczanie lampionów, balonów, fajerwerków, świateł lasera potrzebna jest zgoda instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego.

Więcej szczegółów na temat kampanii ULC na stronie: http://ulc.gov.pl/pl/uav/4002-lataj-z-glowa-kampania-informacyjna-ulc

Pliki do pobrania:
Ulotka kampanii informacyjnej ULC - Lataj z głową
Opublikowano: środa 20 lipca 2016 / Wprowadził: mka 

Uwaga na oszustów
W ostatnim czasie pojawiły się informacje od mieszkańców Warszawy o osobach podających się za pracowników firm energetycznych, telekomunikacyjnych, hydraulicznych, gazowniczych itp., które proponują zawarcie umów na dostawy energii elektrycznej, paliwa gazowego, usług telekomunikacyjnych czy też różnego rodzaju prac budowlanych. W rzeczywistości są to oszuści proponujący zawarcie niekorzystnych umów lub pobierające zaliczkę na poczet nie wykonanej jeszcze usługi.W związku z tymi sygnałami ostrzegamy przed pochopnym i nieprzemyślanym podejmowaniem decyzji.

Pamiętajmy:

 • uczciwy przedstawiciel handlowy zgodzi się zostawić nam warunki umowy do zapoznania się i zastanowienia przed podjęciem decyzji,
 • konsultujmy takie sprawy z rodziną, znajomymi,
 • poprośmy przedstawiciela o przybycie w dogodnym dla nas terminie.

W razie wątpliwości nie działajmy pod presją i nie podpisujmy jakichkolwiek dokumentów. Uchroni nas to przed przykrymi w skutkach konsekwencjami.

Wszystkie podejrzane sytuacje możemy zgłosić osobiście w najbliższej jednostce Policji albo telefonicznie pod numerem alarmowym 997.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej poradnikiem dla konsumentów, który może być dobrym uzupełnieniem informacji o osobach nakłaniających na zawarcie niekorzystnych umów.

Pliki do pobrania: Poradnik dla Konsumentów 60+ i nie tylko
Opublikowano: czwartek 28 lipca 2016 / Wprowadził: mka 

STOP pożarom traw!
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby.
Pożary traw zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Są również bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. W ich wyniku ubiegłym roku zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych.

Co roku strażacy wzywani są do tysięcy tego typu zdarzeń. W całym 2016 r., na ponad 126 tys. pożarów, odnotowano 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce.

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami karnymi. O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż¬nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa¬rów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sank¬cje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Opublikowano: wtorek 28 marca 2017 / Wprowadził: lwi 

Pierwsza pomoc
Opublikowano: poniedziałek 22 maja 2017 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!