Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP-271-05-WOS-2011 - rozstrzygnięty
Ogłoszony: 2011-02-18
Zaktualizowany: 2011-03-24 12:20:48
OGŁOSZENIE
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Modernizacja parku Czechowickiego w Warszawie w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury w rejonie ulic: M.Spisaka, Żurawickiej i Malinowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
TERMIN REALIZACJIzakończenie: 30/11/2012
WARUNKI OCENY OFERTcena 100%
WADIUM23000.00 PLN
CPV45.21.20.00-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
77.21.16.00-8 Sadzenie drzew
77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew
OFERTY W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z OZNACZENIEM"Modernizacja parku Czechowickiego w Warszawie w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury w rejonie ulic: M.Spisaka, Żurawickiej i Malinowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy" należy złożyć do dnia 2011-03-07 do godziny 10:00:00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 roku nr 1 /parter/
PUBLICZNE OTWARCIE OFERTNastąpi w dniu 2011-03-07 o godzinie 10:15:00 w siedzibie Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 roku nr 1 w pokoju 102 /I piętro/
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. " Prawo Zamówień Publicznych" i spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można nabyć w siedzibie zamawiającego przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1, pok. 122 (cena 20.00 PLN).
DOKUMENTY DO POBRANIA:


archiwum zip Dokumentacja.zip (5.52 MB)
w formacie pdf Informacja_o_wyborze.pdf (73.27 KB)
w formacie pdf Ogloszenie.pdf (109.61 KB)
w formacie pdf SIWZ.pdf (230.6 KB)
w formacie pdf Wzor_umowy.pdf (71.49 KB)
w formacie pdf Zapytanie_1_do_SIWZ.pdf (45.79 KB)
w formacie pdf Zapytanie_2_do_SIWZ.pdf (42.38 KB)
w formacie pdf Zapytanie_3_do_SIWZ.pdf (42.12 KB)

 
© Copyright 2004-2007, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!