Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.34.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-12-19 10:38:24
2018-01-29
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.04.2018r. do 31.12.2018r
Opublikowano: 2017-12-15 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.26.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-12-14 11:15:41
2018-01-25
Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap I. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie EKOparku przy ul.Gierdziejewskiego w Warszawie – Etap I w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2017-12-14 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.35.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-12-19 11:18:02
2018-01-19
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy. Zadanie nr 3: - Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych ulic, letnie utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus oraz opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.
Opublikowano: 2017-12-19 / Wprowadził : JPAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.31.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-12-20 14:15:55
2017-12-20
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. W-wy. Zadanie 2. Utrzymanie parków i zieleńców na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie zieleni i czystości w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
Opublikowano: 2017-11-16 / Wprowadził : JPAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.32.WOW.2017
rozstrzygnięty dnia: 2017-12-18
 
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 2 stycznia 2018 roku do dnia 28 grudnia 2018 roku w dni nauki szkolnej.
Opublikowano: 2017-11-29 / Wprowadził : IMAwięcej
nr : UD-XI-ZZP.271.33.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-12-14 14:24:07
2017-12-06
Budowa dwóch torów rowerowych zlokalizowanych przy ul. Gierdziejewskiego i ul. Chmiela w Warszawie w ramach projektów „Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny” oraz „Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy.
Opublikowano: 2017-12-01 / Wprowadził : JPAwięcej
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!