Aktualności
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
21 lutego 2017 wtorek
grafika

Już po raz VII. w dniu 1 marca br., obchodzimy święto państwowe - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który jest wyrazem męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu zamordowani zostali przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którzy kontynuowali po 1945 r. dzieło Armii Krajowej.

Żołnierze wyklęci to bohaterowie polski powojennej, niezłomni w działaniu na rzecz polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, czynnie sprzeciwiali się wobec systemu sowietyzacji narodu polskiego tocząc walkę partyzancką ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Liczba żołnierzy w ramach organizacji i grup konspiracyjnych związanych z „Żołnierzami Wyklętymi” i działających w ostatnich dniach wojny na terenie Polski szacowana jest na 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych z czego w walkach podziemia z władzą komunistyczną zginęło około 15 tys. ludzi. Dlatego podobnie jak w ubiegłym roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w imieniu Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszamy mieszkańców Ursusa w dniu 1 marca br. o godzinie 11:00 na uroczyste złożenie przed Pomnikiem przy ul. Cierlickiej wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy oraz wspólną modlitwę.

„Bezpieczeństwo na lodzie”– premiera filmu instruktażowego
10 lutego 2017 piątek
grafika

„Bezpieczeństwo na lodzie”– to krótki materiał, pokazujący niebezpieczeństwa związane z nieodpowiedzialnym zachowaniem na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Film promuje bezpieczne formy zabaw zimowych na sztucznych lodowiskach.

Został on zrealizowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Straż Miejską m.st. Warszawy, Komisariat Rzeczny Policji, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 5 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy oraz przez Fundację Anikar.

Film będzie, pokazywany m.in. podczas ferii, uczestnikom programu „Zima w mieście”. W ramach tego programu, funkcjonariusze będą również uczyć dzieci i młodzież, prawidłowych postaw podczas zimowego wypoczynku, a także zachęcać do korzystania z miejskich lodowisk.

Link do filmu: http://www.strazmiejska.waw.pl/6148-baw-sie-bezpiecznie-premiera-filmu-instruktazowego.html"

Zima w mieście 2017
19 stycznia 2017 czwartek
grafika

Zbliża się „Zima w mieście”. Wolny czas podczas ferii (13.02. – 24.02.2017r.) dzieci i młodzież mogą spędzić na różnych zajęciach: w szkołach podstawowych.

Feryjne placówki edukacyjne funkcjonują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiskowych. Warunki uczestniczenia ucznia w FPE: posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, złożenie Karty Uczestnika, uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie – ciepły posiłek. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Programy w placówkach edukacyjnych opracowywane są indywidualnie w każdej placówce;

Jednocześnie dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w zajęciach w domach kultury: DK Kolorowa, DK Miś; Bibliotekach przy ul. Keniga, ul. Skoroszewskiej, ul. Plutonu Torpedy, ul. Czerwona Droga, Świetlicy „Stokrotce” ul. Prawnicza i sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 131 oraz na dwóch lodowiskach i filmach w kinie Ursus w OK Arsus,

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie i nie będzie się nudzić. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach programu są bezpłatne.

W załączeniu Program „Zima w mieście 2017” w Dzielnicy Ursus (plik xls)

Warszawiacy otrzymają dofinansowanie do wymiany pieców
12 stycznia 2017 czwartek
grafika

Informujemy, że 12 stycznia 2017 r. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9) rozpocznie nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2017 r.

Modernizacja domowych pieców i kotłowni jest bardzo kosztowna. Dlatego, aby zachęcić mieszkańców do przeprowadzenia takich prac Warszawa wprowadza dotację na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Tego typu działania są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem niskiej emisji w stolicy.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych Biura Ochrony Środowiska.(pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404, tel. 22 443 25 73 - 77) oraz 12 stycznia informacje będą także dostępne na stronie internetowej BOŚ w zakładce "dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej" - Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy
Od 12 stycznia br. wnioski będą także dostępne w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na stanowisku nr 2.

Jak możemy przeczytać w projekcie uchwały warszawiacy będą mogli otrzymać dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:

1. Likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową będzie mógł uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości:

a. 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b. 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

2. Likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć:

a. 10 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b. 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obok niedawno przekazanych specjalistycznych radiowozów straży miejskiej służących pomiarom jakości powietrza to właśnie dotacje na wymianę pieców wpłyną na obniżenie niskiej emisji na obszarach stolicy najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem.

Dotacje będą udzielane ze środków budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W budżecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę ponad 23 milionów złotych. Jeśli zaistnieje konieczność sfinansowania dodatkowych działań środki te będą mogły zostać zwiększone.

Wciąż można ubiegać się o dofinansowanie innych przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na:

• likwidację zbiorników bezodpływowych z budową przyłącza kanalizacyjnego;
• usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz
• wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej.

W 2016 roku dotacje z budżetu m.st. Warszawy w ten sposób uzyskało 579 projektów na łączną kwotę ponad 7,3 miliona złotych.

Podstawa prawna: Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/975/2016 w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Poznaj historię osiedla Gołąbki
20 lutego 2017 poniedziałek
grafika

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w sobotę 25 lutego zapraszamy mieszkańców Ursusa na spacer po Gołąbkach. Historię osiedla nieodpłatnie przybliży Irena Jarzębak.

Start w dniu 25 lutego o godzinie 10.00. Zbiórka obok Zespołu Szkół nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich 47. Zapraszamy.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
20 lutego 2017 -
26 lutego 2017
grafika

W ramach akcji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie w dniach 20-26 lutego 2017 r. w godzinach 9:30-15:30 pełnione będą przez prokuratorów dyżury, podczas których udzielane będą Zainteresowanym porady.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!