Aktualności
Projekty bp zgłaszamy od 1 grudnia do 22 stycznia
13 grudnia 2017 środa
grafika

Przypominamy, że termin zgłaszania projektów w V edycji budżetu partycypacyjnego w Ursusie i całej Warszawie upływa z dniem 22 stycznia 2018 r. Pamiętajmy, że projekty mogą dotyczyć tylko tych zadań, którymi na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy lub jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich czy Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.
Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz. Można to zrobić przez internet, na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl . Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej, który należy – wraz z wszystkimi załącznikami – przekazać do urzędu dzielnicy: osobiście albo listownie, na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”, decyduje data wpływu formularza do urzędu. Każdy autor projektu może otrzymać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych lub oszacowania kosztów realizacji. Pracownicy urzędu są dostępni telefonicznie i mailowo w godzinach pracy. Zapraszamy także do urzędu dzielnicy Ursus na:
- dyżury konsultacyjne w czwartek 11 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00 i w piątek 19 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00,
- maraton pisania projektów we wtorek 16 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00.

Jak wypełnić formularz zgłoszenia?
1. Wpisz swoje dane kontaktowe.
2. Wymyśl nazwę projektu, która będzie oddawała jego istotę, będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania ta nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.
3. Wybierz dzielnicę i obszar, w którym chcesz zgłosić swój projekt.
4. W Ursusie musi to być projekt lokalny, odpowiadający na potrzeby mieszkańców tego konkretnego obszaru.
5. Określ jego lokalizację. Projekty powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy. Niektóre dzielnice dopuszczają możliwość realizacji projektów na innych terenach. Wtedy do formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć zgodę właściciela terenu. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.
6. Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój projekt.
7. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji projektu.
8. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój projekt i z jakich działań będzie się składał.
9. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego projektu. Napisz, dlaczego jest wart zrealizować i jakie ma znaczenie dla dzielnicy i społeczności.
10. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. Możesz skorzystać z przykładu cennika działań na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto. Podaj szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu dzielnicy i jednostek miejskich.
11. W Ursusie koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 500 000 zł.
12. Oszacuj i podaj koszt utrzymania projektu w kolejnym roku. Te koszty będzie dodatkowo ponosiło Miasto.
13. Dołącz listę poparcia. O projekcie porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi. Zbierz na specjalnym formularzu poparcia 30 podpisów od osób, które popierają realizację Twojego projektu. Co najmniej 15 osób spośród nich musi być mieszkańcami danego obszaru: Ursus Północny lub Ursus Południowy. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.
14. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które ciekawie zaprezentują Twój projekt.
15. Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.
16. Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub z maksymalnie 2 osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie 1 osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu.
17. Możesz zgłosić projekt, nawet jeśli nie skończyłaś(eś) jeszcze 18 lat. Wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę, podpisując specjalny formularz – do pobrania ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy).
18. Możesz zgłosić projekt, nawet jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa, jeśli pochodzisz z innego kraju, nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru PESEL - ale mieszkasz w Warszawie. Wystarczy, że dopełnisz formalności w Wydziale Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy.
19. Uzupełnienie formularza. Pracownicy urzędu sprawdzą czy Twój projekt został zgłoszony prawidłowo – czy formularz został dostarczony w terminie, czy został wypełniony poprawnie i czy dokumentacja jest kompletna. Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów - pracownicy urzędu skontaktują się z Tobą, poproszą o uzupełnienie formularza i wprowadzenie niezbędnych poprawek w ciągu trzech dni roboczych. Ale jeśli nie skorzystasz z tej możliwości, Twój projekt nie będzie dalej rozpatrywany.
20. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów dla dowolnej dzielnicy; niekoniecznie musisz w niej mieszkać.

Zima w mieście 2018
15 stycznia 2018 -
26 stycznia 2018
grafika

W roku szkolnym 2017/2018 ferie zimowe w Województwie Mazowieckim zaplanowane są od 15 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r. Uczniowie, w tym czasie, będą mogli skorzystać z bardzo bogatej oferty Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018”.

Wolny czas podczas ferii w naszej dzielnicy dzieci i młodzież mogą spędzić na zajęciach:
- w czterech szkołach podstawowych w tzw. Feryjnych Placówkach Edukacyjnych funkcjonujących od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiskowych – harmonogram - plik pdf
Program w placówkach edukacyjnych opracowywany jest indywidualnie w każdej placówce.
Warunki uczestniczenia ucznia w FPE to: posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, złożenie Karty Uczestnika, uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie – ciepły posiłek. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

- oraz na zajęciach w domach kultury: DK Kolorowa, DK Miś; Bibliotekach przy ul. Keniga, ul. Skoroszewskiej, ul. Plutonu Torpedy, ul. Czerwona Droga, Swietlicach: Stokrotce i Klubie u Edmunda, oraz na dwóch basenach i filmach w kinie Ursus w OK Arsus,

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie i nie będzie się nudzić. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach programu są bezpłatne.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację Programu : Barbara Dudzińska 22 4436048
bdudzinska@um.warszawa.pl i Norbert Pyza 22 443 6073 npyza@um.warszawa.pl

Szczegóły dot. Warszawskiego Programu „Zima w mieście 2018” znajdują się na stronie: http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie

Maraton pisania projektów i dyżury konsultacyjne V edycji bp
10 stycznia 2018 środa
grafika

Przypominamy, że tylko do poniedziałku 22 stycznia br. włącznie – jest czas na zgłaszanie nowych projektów w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego w Ursusie i całej Warszawie.
Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz. Można to zrobić przez internet, na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej. W tym ostatnim przypadku dokument – wraz z wszystkimi załącznikami – należy przekazać do urzędu dzielnicy: osobiście albo listownie, na adres Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa) z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”, decyduje data wpływu formularza do urzędu.
Uwaga. W najbliższych dniach odbędą się maratony pisania projektów: ogólnomiejski i nasz dzielnicowy w Ursusie oraz dwa dyżury konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Ursus.
Celem tych wydarzeń jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi - autorowi nowego projektu budżetu partycypacyjnego - pomocy w oczekiwanym zakresie, zarówno w samym wypełnieniu formularza, jak i we wszystkich kwestiach merytorycznych dotyczących np. rozwiązań organizacyjnych, technicznych, realizacyjnych lub oszacowania kosztów urzeczywistnienia konkretnego projektu.
Zapraszamy do skorzystania wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
Terminy spotkań:
- OGÓLNOMIEJSKI MARATON PISANIA PROJEKTÓW odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. (niedziela) w godz. 11:00-16:00, w Centrum Kreatywności Targowa ul. Targowej 56.
Organizatorem jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, tematyczny, obszarowy, instruktażowy.
– Dwa DYŻURY KONSULTACYJNE dostępne dla każdego zainteresowanego mieszkańca, z udziałem pracowników wydziałów WIR, WOŚ, WKU, ZSiR i WOiW - odbędą się w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 nr 1, w sali WOM na parterze:
- w czwartek 11 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00, oraz
- w piątek 19 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00.
– DZIELNICOWY MARATON PISANIA PROJEKTÓW odbędzie się we wtorek 16 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00, w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 nr 1, w sali WOM na parterze.
Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie instruktażowym, w formie warsztatowej - z udziałem pracowników wydziałów WIR, WOŚ, WKU, ZSiR i WOiW naszego Urzędu.

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS
8 stycznia 2018 poniedziałek
grafika

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

- ubezpieczenia społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.

Więcej na: http://www.zus.pl/eskladka

ZTM: organizacja komunikacji miejskiej od 16.12.2017 do 26.01.2018
18 grudnia 2017 poniedziałek

Komunikat Zarządu Transportu Miejskiego. Przedstawiamy organizację komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Święta Trzech Króli oraz Ferii 2018, tj. w dniach od 16 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

W dniach 16÷17.12.2017r. (sobota÷niedziela):
- autobusy - kursować będą wg rozkładu dnia świątecznego,
- linie: 189, 190 zasilone zostaną dodatkowym taborem,

W dniach 18÷22.12.2017r. (poniedziałek÷piątek):
- autobusy, tramwaje, metro i SKM kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego, bez zmian,
- w dniach 21-22.12.2017r. zostaną zawieszone wytypowane kursy linii 114,

W dniu 23.12.2017r. (sobota):
- autobusy – kursować będą wg rozkładu jazdy soboty,
- linie lokalne typu L-x - kursować będą bez zmian,
- linia 180 zostanie dodatkowym taborem,
- do obsługi linii: 110/132, 227, 240 zostanie skierowany tabor o większej pojemności,
- uruchomiona zostanie linia C40 (podjazdy pod wszystkie bramy cmentarza Północnego),
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy,
- tramwaje, metro – kursować będą bez zmian,

W dniu 24.12.2017r. (Wigilia – niedziela):
- autobusy, tramwaje, metro - kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego,
- zawieszone będzie kursowanie linii: 13, 14, 18, 25, 118, 121, 182, 195, 196, 201, 205, 206, 207, 209, 212, 214, 225, 256, 262, 501,735, 900,
- linie: 1, 2, 9, 17, 33, 105, 109, 112, 114, 126, 131, 149, 165, 171, 180, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 503, 507, 509, 520, 523, 717, ZP kursować będą wg specjalnego rozkładu jazdy,
- linia: 7 od ok. godz. 16:00 kursować będzie na trasie skróconej Kawęczyńska – Pl.Narutowicza,
- linia: 522 zostanie zwiększona pojemość taboru,
- uruchomiona zostanie linia C40 (podjazdy pod wszystkie bramy cmentarza Północnego),
- ograniczenie kursowania od ok. godz. 16:00 w całości linii: 4, 6, 10, 24, 27, 28, 102, 107, 117, 119, 129, 139, 166, 168, 184, 193, 204, 219, 221, 222, 227, 504, 514, 518, 736, L-8, L-16, L-17, L-18, L-19, L-39
- od ok. godziny 17:00 zawieszenie wytypowanych kursów linii: 108, 116, 153, 161, 169, 180, 181, 198, 500, 517, 700, 709, 730, L-20, L-22 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których objaśnienie podano w informacji przystankowej),
- od godz. 17:00 autobusy linii typu 5xx zatrzymywać się będą na żądanie pasażera na wszystkich przystankach na trasie,
- pozostałe linie autobusowe, tramwajowe oraz metro będą utrzymane do końca kursowania bez zmian,
- linia 156 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy linii (zmiana trasy przez krańce Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256),
- linia 157 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (zmiana trasy przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205),
- linia 218 od ok godz. 17:00 podjazdy do pętli „Spartańska” ( za linie 168 i 222),
- linia 739 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (wybrane kursy odbywać się będą przez ul.Karczunkowską w zastępstwie linii 209),
- od ok. godz. 17:00 linie metra (M1 i M2) będą kursowały co ok. 7-8 min.

W dniach 25-26.12.2017r. (Boże Narodzenie - poniedziałek÷wtorek):
- autobusy, tramwaje, metro, SKM – kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,
- zawieszone będzie kursowanie linii: 13, 14, 18, 25, 118, 121, 126, 182, 195, 196, 201, 205, 206, 207, 209, 212, 214, 225, 256, 262, 501, 517, 735, 900, oraz kursy skrócone linii 517,
- linie: 1, 2, 9, 17, 33, 105, 109, 112, 114, 131, 149, 165, 171, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 500, 503, 507, 509, 520, 523, 717, ZP oraz metro (M1 i M2) kursują wg specjalnych rozkładów jazdy,
- linia: 518 zostanie zwiększona pojemość taboru,
- linia 156 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy linii (zmiana trasy przez krańce Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256),
- linia 157 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (zmiana trasy przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205),
- linia 739 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (wybrane kursy odbywać się będą przez ul.Karczunkowską w zastępstwie linii 209),
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy,

Uwaga: w dn. 26.12.2017r. kursować będzie specjalna linia tramwajowa „M”

W dniach 27÷29.12.2017r. (środa÷piątek):
- autobusy, tramwaje, metro – kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego,
- linia: 154 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (wprowadzono podjazdy do Fortu Radiowo za linię 320),
- zawieszone będzie kursowanie linii: 14, 25, 304, 320, 323, 332, 334, 379, 412, ZW,
- zawieszone będą wytypowane kursy/podjazdy linii: 114, 115, 120, 121, 153, 162, 163, 164, 211, 326, 401, 411, 504, L20 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których objaśnienie podano w informacji przystankowej),
- linie: 1, 9, 17, 31, 33, 182, 507, 523, 709, 713, 717, ZP oraz metro (M1 i M2) kursują wg specjalnego rozkładu jazdy,

W dniu 30.12.2017r. (sobota):
- autobusy, tramwaje, metro (z kursami nocnymi) - kursować będą wg. rozkładu jazdy soboty,
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy,
- zawieszone będzie kursowanie linii: 14, 25,
- linie 717 i ZP będą kursowały wg specjalnych rozkładów jazdy,

W dniu 31.12.2017r. (Sylwester - niedziela):
- autobusy, tramwaje, metro, – kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego,
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy, (wytypowane linie nocne zasilone zostaną dodatkowym taborem, a w rejonie imprezy sylwestrowej wprowadzona będzie specjalna organizacja komunikacji),
- zawieszone będzie kursowanie linii: 14, 25,
- linie: 1, 2, 9, 17, 33, 717, ZP - kursować będą wg specjalnego rozkładu jazdy,
- metro kursować będzie przez całą noc,

W dniu 1.01.2018r. (Nowy Rok - poniedziałek):
- autobusy, tramwaje, metro, – kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego,
- Organizacja komunikacji tak jak w dn. 25-26.12.2016r.

W dniach 2÷5.01.2018r. (wtorek÷piątek):
- autobusy, tramwaje, metro – kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego,
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy,

W dniu 6.01.2018r. (Trzech Króli - sobota):
- autobusy, tramwaje, metro (z kursami nocnymi), - kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,
- zawieszone będzie kursowanie linii: 126, 256,
- linia 156 zmiana trasy przez krańce Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256,
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy

W dniach 7÷14.01.2018r. – komunikacja miejska kursuje bez zmian

W dniach 15÷26.01.2018r. – w okresie zimowych ferii szkolnych:

AUTOBUSY:
- zawieszone będzie kursowanie linii: 205, 256, 304, 320, 323, 332, 334, 379, 412,
- zawieszone będą wytypowane kursy/podjazdy linii: 115, 120, 121,153,162, 163, 164, 211, 326, 401, 411, L20 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których objaśnienie podano w znajdujących się na przystankach cennikach i informacji przystankowej),
- zmiana trasy linii: 154 (wprowadzenie podjazdów do krańca Fort Radiowo w zastępstwie kursów zawieszonej linii 320),
- zmiana trasy linii: 156 ( trasa przez krańce Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256),
- zmiana trasy linii: 157 (trasa przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205),
- linie: 182, 507, 523 kursują wg specjalnego rozkładu jazdy,

TRAMWAJE:
- zawieszone będzie kursowanie linii: 14, 25,
- linie: 1, 9, 17, 31, 33 kursują wg specjalnego rozkładu jazdy,

METRO: kursuje bez zmian.

Szkolenie dla Seniorów w zakresie bezpieczeństwa
14 grudnia 2017 czwartek
grafika

W O.K. "ARSUS" odbyło się szkolenie dla członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie.

W dniu 14 grudnia w O.K. "ARSUS" odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie dotyczące bezpieczeństwa.
W pierwszej części doświadczony egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przedstawił i omówił prezentację dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym omówieniem zachowań mających wpływ na liczebność wypadków śmiertelnych na drogach oraz sposobach zapobiegania im. Podkreślił odpowiedzialność pieszego na drodze - jego widoczność oraz zasady bezpiecznego wchodzenia na jezdnię. Ponadto zwrócił uwagę na autorytet, jaki stanowią dziadkowie dla wnuków, podkreślając, że należy dawać dzieciom dobre wzorce.
W ramach drugiego wykładu podkomisarz prewencji – profilaktyk kryminalny z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Ochota pokazała Seniorom filmy dotyczące oszustw "na wnuczka" oraz przedstawiła zasady bezpiecznych zachowań chroniących seniorów przed oszustami.
Następnie Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus przedstawił i omówił prezentację o systemie ostrzegania i powiadamiania funkcjonującego w Mieście st. Warszawie, przedstawiając zasady samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie konfliktów zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych w zakresie adekwatnych sposobów zachowania się.
Spotkanie edukacyjne spotkało się z dużym zainteresowaniem Seniorów i zakończone zostało brawami. Uczestnicy wykładów po zakończeniu poszczególnych prezentacji mieli dużą potrzebę wymienienia się swoimi dotychczasowymi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami w zakresie omawianych tematów.
Na zakończenie Seniorzy z Ursusa otrzymali zakładki z przypomnieniem, aby "nie dać się oszukać osobom podającym się przez telefon za wnuczka, policjanta, gazownika, elektryka..." oraz z adresem strony internetowej www.bezpieczna.um.warszawa.pl . Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali odblaski i kamizelki odblaskowe.

Zastrzeganie dokumentów tożsamości
12 grudnia 2017 wtorek
grafika

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Więcej wiadomości znajdą Państwo na stronie: http://www.dokumentyzastrzezone.pl"  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!